BİLİMSEL PROGRAM

13.00-13.30 Açılış
13.30-15.45 Hareket Bozuklukları Tanısında Fenomenolojik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Önder Akyürekli, Sibel Özekmekçi, Bülent Elibol
13.30-14.10 Hipokinetik Hareket Bozukluklarında Fenomenoloji
Beril Çolakoğlu
14.10-14.50 Hiperkinetik Hareket Bozukluklarında Fenomenoloji
Bülent Elibol
15.00-15.45 Diagnosis of Functional Movement Disorders
Mark J. Edwards
15.45-16.00 Kahve Arası
16.00-17.45 PANEL
Fonksiyonel Hareket Bozukluklarında Multidisipliner Tedavi
Oturum Başkanları: Bülent Elibol, Kazım Yazıcı, Gül Yalçın Çakmaklı
16.00- 16:25 FHB’de Tanının Kesinleştirilmesi ve Hastaya Açıklanması
Gül Yalçın Çakmaklı
16.25-16.50 FHB Tanısında ve Multidisipliner Tedavide Psikiyatristin Rolü
İrem Yıldız
16.50-17.15 FHB’nin Multidisipliner Tedavisinde Fizyoterapi
Ayla Fil
17.15-17.40 FHB’nin Multidisipliner Tedavisinde Psikoterapi
Talat Demirsöz
17.40-18.30 Management of Functional Movement Disorders
Mark J. Edwards
07.45-08.45 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Gülsen Babacan Yıldız, Figen Eşmeli, Sevda Erer Özbek
SS-1, SS-2, SS-3, SS-4, SS-5, SS-6
09.00-10.25 Parkinson Hastalığının Tanım, Tanı ve İzleminde Yenilikler
Oturum Başkanları: Murat Emre, Sevda Erer Özbek, Rezzak Yılmaz
09.00-09.45 Parkinson’s  Disease-From a Clinical to a Biological Definition
Daniela Berg
09.45-10.05 Parkinson Hastalığı Tanısında Biyobelirteçler
Rezzak Yılmaz
10.05-10.25 Parkinson Hastalığı Tanı ve İzleminde Giyilebilir Teknolojiler
Serhat Özkan
10.25-10.45 Kahve Arası
10.45-12.00 Erken ve Orta Evre Parkinson Hastalığının Yönetimi
Oturum Başkanları: Sibel Özkaynak, Zafer Çolakoğlu
10.45-11.10 Parkinson Hastalığında Erken Evre Tanımı ve Farmakoterapi
Ayşe Bora Tokçaer
11.10-11.35 Parkinson Hastalığında Orta Evre Tanımı, Motor Komplikasyonların Yönetimi
Hakan Kaleağası
11.35-12.00 Parkinson Hastalığında Farmakolojik Tedavinin Motor Dışı Yan Etkilerine Yaklaşım
Ayşegül Gündüz
12.00-13.00 Parkinson Hastalığında Gözden Kaçanlar: Gastroparezi ve Sonuçları, Epamor Enjeksiyonlarının Gastroparezi ile İlişkisi
Moderatör: Murat Emre
Gastro-İntestinal Motilitenin Fizyolojisi ve PH’daki Değişiklikler
Murat Taner Gülşen
Parkinson Hastalığında Gastropareziye Bağlı Sorunlar ve Çözümler
Okan Doğu
12.45 TPHD Genel Kurulu
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.00 İleri Evrede Parkinson Hastalığının Yönetimi
Oturum Başkanları: Feriha Özer, Selçuk Çomoğlu
14.00-14.30 Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi
Cenk Akbostancı
14.30-15.00 İleri Evre Parkinson Hastalığında İnfüzyon Tedavileri
Sevda Erer Özbek
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-16.30 Parkinson Hastalığında Gelecek Tedaviler
Oturum Başkanları: Ayşe Bora Tokçaer, Haşmet Hanağası
15.30-16.00 İmmun Temelli Tedaviler
Haşmet Hanağası
16.00-16.30 Gen Tedavileri ve Nanotıp
Dilek İnce Günal
16.30-17.30 Boston Scientific Uydu Sempozyumu  
Moderatörler: Murat Emre, Selçuk Çomoğlu
  DBS Hasta Seçimi ve Post Op Değerlendirme
Selçuk Çomoğlu
  DBS'de Stereotaktik Planlama ve Brain Lab Tecrübeleri
Hayri Kertmen
  DBS Ameliyathane Tecrübeleri
Ali Zırh
17.30-17.45 Kahve Arası
17.45-18.30 Hareket Bozukluklarında Video Kayıtlama
Yaprak Seçil, Ahmet Acarer
21.00-23.00 TEDAVİ GECESİ
Oturum Başkanları: Murat Emre, Bülent Elibol
  Tartışmacılar:
Cenk Akbostancı,  Meltem Demirkıran, Hülya Apaydın, Okan Doğu, Sevda Erer Özbek
  Koordinatörler:
Banu Özen Barut, Enes Demiryürek
  Olgu Sunumları:
Mehmet Balal, Özgür Öztop Çakmak, Mehmet Güney Şenol, Hatice  Ömercikoğlu Özden, Yeşim Güzey Aras, Nesrin Helvacı Yılmaz, Nilüfer Büyükkoyuncu, Esra Erkoç Ataoğlu, Esra Acıman Demirel
07.45-08.45 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Sibel Altınayar, Banu Özen Barut, Sibel Güler
SS-7, SS-8, SS-9, SS-10, SS-11, SS-12
09.00-10.45 Hareket Bozukluklarında Zorlayıcı Durumlar
Oturum Başkanları: Murat Emre, Hakan Kaleağası, Gençer Genç
09.00-09.45 Difficult Movement Disorders Cases
Hubert Fernandez
09.45-10.15 Çocukluk Çağı Hareket Bozukluklarına Yaklaşım
Zuhal Yapıcı
10.15-10.45 Hareket Bozukluklarında Aciller
Gençer Genç
10.45-11.15 Kahve Arası
11.15-12.15 Uydu Sempozyumu / Insightec & Levi Danışmanlık
Moderatör: Murat Emre
  MRGFUS ve Hareket Bozukluklarında Kullanımı
Cenk Akbostancı, Başak Bolluk Kılıç, Mehmet Tönge, Nesrin Helvacı Yılmaz
12.15-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Hiperkinetik Hareket Bozukluklarında Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Yaşar Kütükçü, Ali Akyol
13.30-14.00 Tremor; Tanı ve Tedavide Yeni Ne Var?
Okan Doğu
14.00-14.30 Distoni; Sınıflama ve Cerrahi Tedavide Güncel Durum
Meltem Demirkıran
14.30-15.00 Korede Son Gelişmelere İlişkin Güncelleme
Yeşim Sücüllü Karadağ
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-16.30 UYDU SEMPOZYUMU / PD Neurotechnology
Wearable Sensors Monitoring in Parkinson Disease- a Paradigm Shift
Moderator: Murat Emre
  Evidence from Real World Data on Paradigm Shift
Spyros Konitsiotis
  Using Remote Objective Monitoring for DBS Patient Selection and Postoperative Treatment
Christos Sidiropoulos
16.30-17.45 Parkinson Hastalığı Seyrini Etkileyen Durumlar
Oturum Başkanları: Mehmet Zarifoğlu, Feriha Özer
16.30-16.55 Sarkopeni
Mehmet Akif Topçuoğlu
16.55-17.20 Kırılganlık ve Dayanıklılık
Özge Yılmaz Küspeci
17.20-17.45 İleri Evre Parkinson Hastalığında Fizik Tedavi Sorunları ve Çözümleri
Bilge Koçer
17.45-18.30 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
Oturum Başkanları: Beril Dönmez Çolakoğlu,  Hakan Ekmekçi
TP-1, TP-2, TP-3, TP-4, TP-5, TP-6, TP-7, TP-8, TP-9, TP-10
08.30-10.00 PANEL
Hareket ve Kognisyonun Birlikte Bozulduğu Durumlar
Moderatör: Murat Emre
08.30-09.00 Demansın Eşlik Ettiği Parkinson Sendromu
Bedia Samancı
09.00-09.30 Frontotemporal Demans-Parkinson Sendromu
Başar Bilgiç
09.30-10.00 Kortiko-Bazal Sendrom
Gülay Kenangil
10.00-10:30  UYDU SEMPOZYUMU / PD Neurotechnology
Wearable Sensors Monitoring in Parkinson Disease- a Paradigm Shift
Moderators: Murat Emre, Spyros Konitsiotis
  Key Advantages of Wearable Sensors Monitoring in PD - a Paradigm Shift
Kallol Ray Chaudhuri
10:30-11.00 Kahve Arası
11.00-11:30 Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanları: Esra Okuyucu, Aysu Şen
  Parkinson Hastalığı Psikozunun Sağaltımında İlaç Düzenlemesi
Serkan Özben
11:30-12.30 Kognitif İşlevlerin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Başar Bilgiç, Pervin İşeri
11:30-12.00 Klinikte Bilişsel İşlevleri Nasıl Değerlendirelim?
Hüseyin Şahin
12.00-12:30 Bilişsel Bozuklukla Örtüşen Parkinsonizmlerde Nörogörüntüleme
Hakan Gürvit
12:30 KAPANIŞ
TPHD Yönetim Kurulu